Adres strony Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach to http://www.ujk.edu.pl/bg.
Prosimy o aktualizację swoich zakładek.

Kliknij na powyższy odnośnik lub poczekaj 5 sekund by automatycznie przejść do nowej lokacji.

Dziękujemy.


The address of Jan Kochanowski University in Kielce is http://www.ujk.edu.pl/bg.
Please update your links and bookmarks.

Click the link above to continue or wait 5 seconds to be automatically transferred to the new location.

Thank you.